PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a MEOE Szövetség tagegyesületei számára, 2017. évben elnyerhető pénzbeli támogatás elnyerésére


A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Elnöksége 103/2016.(10.25.) MEOESZ-E. számú határozatával döntött arról, hogy 2017. évben nem egyedi kérelmek, hanem általános pályázat és kiírás alapján biztosít tagszervezetei számára pénzbeli támogatást az alábbi feltételekkel:

1./ Az a szervezet pályázhat, amely 2016. évben vagy előtte már a MEOESZ tagjává vált.

2./ A pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásakor, elbírálásakor és a támogatás kifizetésének esedékessé válásakor nincs lejárt és esedékességkor meg nem fizetett pénzfizetési kötelezettsége a MEOESZ-el szemben, továbbá nem áll végrehajtás, csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. Ki nem egyenlített tartozás esetén a pályázat elutasításra kerül, illetve a már megítélt összeg nem kerül kifizetésre, ha ezen körülmények bármelyike később merül fel.

3./ A pályázatot és mellékleteit írásban, egy példányban kell benyújtani a MEOESZ Ügyfélszolgálatán 1194 Budapest, Hoffher Albert út 42. szám alatt, ügyfélfogadási időben, vagy ide postai úton kell eljuttatni, legkésőbb 2017. február 15. napján 14.00. óráig beérkezendően.

4./ A pályázat az adott MEOESZ tagszervezet saját kiemelt rendezvénye vagy a tagszervezet saját tagjai (ez esetben név, létszám, eddigi eredmények stb.) kiemelt hazai vagy külföldi rendezvényen való részvétele támogatásaként kért összegre vonatkozhat, a kért összeg pontos megjelölésével, és annak megjelölésével, hogy a kívánt összeg az adott rendezvény vagy megjelenés költségeiben milyen részt vagy hányadot jelent. A fennmaradó összeg rendelkezésre állását legalább valószínűsíteni kell a pályázónak. Kiemelt rendezvénynek számít egy-egy fajta vagy fajták, fajtacsoport/ok speciál rendezvénye, nemzetközi speciál rendezvénye, fajták világszervezeteinek rendezvénye, kutyás sportok kiemelt rendezvényei (világ vagy régió versenyek). Valamennyi esetben csak olyan rendezvény lehet a pályázat alapja, amely az FCI által elismert.

5./ A pályázónak be kell mutatnia a részvétel MEOESZ általi támogatása indokoltságát, amely indok lehet a hazai FCI rendszerű kinológia jóhírének ápolása különösen az alábbi lehetőségek révén: - a hazai résztvevők részvételi lehetőségének biztosításával - hazai kinológiai események rangjának és színvonalának emelésével -egy-egy fajta vagy fajták köre vagy fajtacsoport/ok népszerűsítése, támogatása révén
-egyéb, a pályázó által ismertetett módon


6./ A pályázat kiírójának elvárása, hogy a pályázó pályázatában mutassa be, hogyan és milyen módon biztosítja a megjelenés során az FCI-re és a MEOESZ-re való utalást, annak jelzését, hogy a rendezvényen mint a MEOESZ tagja vesz részt és a megjelenést a MEOESZ támogatta.

7./ A pályázat és mellékletei legyenek alkalmasak arra, hogy a fentiek szerinti kiírásnak való megfelelést legalább valószínűsítsék.

A kiíró a pályázatokat a 2017. február 15-ét követő első elnökségi ülésen bírálja el, elbírálásra kerül valamennyi határidőre beérkezett pályázat, ezen belül a beérkezési sorrend nem releváns feltéve, hogy a fenti kiírásnak megfelel a pályázat.

A MEOESZ Elnöksége tájékoztatja tagjait arról, hogy 2017. évben a fentiek szerinti célokra 3.000.000,-Ft összeget kíván odaítélni a pályázóknak, azaz a beérkezett pályázatok ezen keret erejéig részesülhetnek támogatásban, és nem pályázónként irányadó az összeg! A kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy kevés vagy alkalmatlan pályázatok esetén a fenti összeget nem használja fel teljes mértékben, továbbá az egyes pályázóknak esetlegesen az igényelt összegnél kisebb támogatást biztosít.

A pályázattal elnyert összegek vonatozásában a kifizetésekre az egyes nyertes tagokkal kötendő egyedi támogatási szerződések alapján kerülhet majd sor.

A MEOESZ Elnöksége egyben tájékoztatja tagjai arról is, hogy 2017. évben a fent megjelölt összeg, mint keret kimerülése után további ilyen jellegű pénzbeli támogatásokat nem tud nyújtani tagjainak, így igényeiket még 2017. február 15. előtt véglegesítsék, és nyújtsák be pályázataikat.

Budapest, 2016. december 1.

MEOESZ Elnöksége

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala