PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MEOE Szövetség pályázatot ír ki a Budapest XI. kerület Tétényi út 128/b-130 irodaépület felújítási
munkáihoz

                                                                                                  

                                                

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


 

 1. Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége:

MEOE Szövetség

1116 Budapest Tétényi út 128/B-130.

titkarsag@kennelclub.hu

Kapcsolattartó: Korózs Gábor elnök 06-30/945-2722

 1. Az eljárás típusa: nyílt, egy fordulós

 2. A beszerzés tárgya: a Budapest XI. kerület Tétényi út 128/b-130 irodaépület felújítási munkáihoz

 3. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés tételes kiírás alapján

 4. Műszaki tartalom: Kiíró a pályázat műszaki tartalmát az átadott tervek és kiírás szerint.

 5. A Pályázók szakmai alkalmasságával kapcsolatos elvárások:


 

 1. A Magyar Kereskedelemi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a pályázóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet.

 2. Pályázó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül vegyen részt.

 3. Pályázó rendelkezzen az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló – alábbi felelős műszaki vezetőkkel:

 • építési szakterület, MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető: 1 fő

 1. Pályázó rendelkezzen a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással.

 2. Pályázó cég minimum 10 éve legyen alapítva.

Egyebek:

 1. Az építési tevékenység végzéséhez építési engedély nem szükséges.

 2. Az építési tevékenység végzéséhez a kivitelezési tevékenység előzetes bejelentése nem szükséges.

 3. Az építési munkákról elektronikus építési napló vezetése nem kötelező, elegendő papír alapú kivitelezési naplót vezetni.

 4. A kivitelezési munkákhoz kiviteli terv készítése nem szükséges, az a mellékelt építészeti – műszaki dokumentáció és hozzátartozó tervek alapján végezhető.

 5. A kivitelezési munka vállalkozási szerződés alapján végezhető.

 6. Az ÁFA fizetés: normál / fordított.

 7. A Kiíró részajánlatot nem fogad el.

 8. A pályázat bírálati szempontja: Műszaki tartalom a fizetési feltételek a határidők és az ajánlati ár szempontjai alapján.

 9. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:


 

 • Gazdasági társaság esetén, a pályázatot benyújtó képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata

 • A Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint köztartozásmentes adózónak minősül („nullás igazolás”).

 • Felolvasó lap.


 

 1. A pályázat kiváltásának határideje: 2024. 04. 10-ig

Kapcsolattartó: Korózs Gábor elnök 06-30/945-2722

A pályázat kiváltásának ára: 500.000 Ft+ Áfa (mely az eredményhirdetés után visszajár)

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 04. 22.

 2. Helyszíni bejárás: 2024. 04. 16. 10,00 – 12,00 óra között

Kapcsolattartó: Korózs Gábor elnök 06-30/945-2722

 1. Eredmény hirdetés: 2024. 05.10-ig

 2. A pályázat nyelve: magyar

 3. A pályázat benyújtásának címe: MEOE Szövetség

1194 Budapest Hofherr Albert u. 42. Árkossy Beatrix irodavezető 06-70/953-9314

 1. Pályázat leadása 1 darab eredeti példányban a kért mellékletekkel együtt

Kapcsolat

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.
1701 Budapest, Pf. 12.
T: +36 70 465 3911
E: titkarsag@kennelclub.hu
Online nevezés
Online ügyintézés
Champion értéktár
Facebook oldal
Youtube csatorna

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége hivatalos weboldala